CORE Living

One Step to Next Step
Et nærværskoncept for bæredygtig forandring

Going away can be the first step towards coming home

By Pernille Elvirose


Empati giver anledning til udveksling, åbenhed, nyskabelse og synergi mellem mennesker. Udvikling og empati er essentielt i arbejdet med Core-Living.
Læs mere ...

Læs mere om Core-Living

Gennem empatien sætter vi os som mennesker ud over os selv og vores ego. Vi sætter os i andre menneskers sted og udvikler forståelse for andre mennesker. Forståelsen giver anledning til udveksling og åbenhed. Som en naturlig effekt af forståelsen inspireres skaberkraften, og medvirker til vores udvikling – og af samarbejde, lederskab og nye idéer.

Psykoterapeut, coach og underviser Pernille Elvirose står bag Core-Living koncepterne, der designes og afvikles som individuelt tilrettelagte kurser, der tager udgangspunkt i individuelle behov.

×

Going away is the first step towards coming home.

Livgivende retreats

Indre & ydre sundhed

Unikke rammer


01

RETREATS
- Skræddersyet rejser.

01

TIL DIN VIRKSOMHED
- Undervising & kurser.

01

TIL PRIVATE
- One Step, Next Step.